Reklamation

Reklamationspolicy

För reklamations ärenden och garantiåtaganden avseende våra produkter skall kunna behandlas snabbt och korrekt, måste nedanstående punkter följas:

  • Vid fel och brister som kan ha sitt ursprung i material- eller fabrikationsfel skall VM Trailer kontaktas omgående innan reparation eller utbyte påbörjas.
  • Lämna information om chassinummer och reg. nr. samt en beskrivning av felet. - Avvakta bekräftelse om åtgärd samt ev. reparations anvisning från oss.
  • Reservdelar som avses ersätta reklamerat material skall ovillkorligen beställas från VM Trailer, detta för att VM Trailer skall kunna ge full ersättning för utbytt/reklamerat material. Vid köp av material från annan leverantör, ersätts utbytt/reklamerat material till nettopris vid godkänd reklamation.
  • Fyll i nedanstående talong med utförliga uppgifter och sänd denna till oss.
  • Returnera de utbytta detaljerna till oss efter reparation, detta då vi ej kan utreda felets art och ursprung utan att kontrollera de utbytta delarna. (märk gods med ch.nr. + reg.nr. + ägare).
  • Er reklamationsansökan kommer att behandlas snarast möjligt, vilket normalt tar 2-5 veckor beroende på de tester/kontroller som våra leverantörer anser behöver utföras på reklamerat/återsänt material.

Vid reklamation

  • Alla uppgifter i fälten måste fyllas i.
  • Ange en så utförlig beskrivning av felet som möjligt
  • Vid godkänd reklamation kommer en kredit göras på ev. ersättningsvara
En tung lastbil